Waterlooplein

waterloopleinmarkt blijft je verbazen

Waterlooplein Waterlooplein Ook op de markt staan Ook op de Waterloopleinmarkt staan?
Ook op de markt staan
Afdrukken E-mailadres

Basisvoorwaarden tot deelname zijn in ieder geval:

 • Een inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • Een inschrijving bij het Hoofdbedrijfschap Detailhandel
 • Een geldig legitimatiebewijs
 • Voor een niet EU-ingezetene, een bewijs om arbeid te mogen verrichten in Nederland
 • Een bewijs van WA-verzekering voor het bedrijf (af te sluiten bij uw vaste verzekeraar)


Belangrijke zaken die u dan ook moet gaan onderzoeken als u start zijn.
Aan de hand van een marktonderzoek kunt u een onderbouwde schatting maken van de omzet, van de inkoop en een aantal andere kostenposten. Door al deze kosten in kaart te brengen kunt u een schatting maken van het bedrijfsresultaat.
Door van tevoren goede berekeningen te maken komt u in ieder geval niet voor verrassingen te staan.
Ondernemen betekent kwaliteiten uitbuiten, kansen benutten en risico nemen.

Hieronder is een kleine profielschets opgenomen van een ondernemer:

 • bereidheid om risico's te nemen;
 • gemakkelijk omgaan met mensen/ openheid/ uitstraling;
 • commercieel inzicht, marktgerichtheid, verkooptalent;
 • administratieve kennis en financieel inzicht;
 • vermogen om samen te werken en organisatietalent;
 • inzet (bereidheid om lange dagen te maken);
 • doorzettingsvermogen (overwinnen van tegenslagen);
 • zelfstandigheid (zelf initiatief nemen);
 • creativiteit en originaliteit;
 • realisme en praktische instelling;
 • besluitvaardig (knopen doorhakken);


Markt- en straathandel, bewijs van inschrijving
Om binnen de gemeente Amsterdam ambulante handel (ook in andere stadsdelen dan het centrum) te kunnen uitoefenen heeft u een geldig bewijs van inschrijving nodig. Afhankelijk van het soort handel heeft u ook nog een vergunning nodig als marktkoopman, staanplaatshouder of venter. Deze vraagt u aan in het stadsdeel waarin u wilt gaan werken.

Wat houdt het bewijs van inschrijving in?

 • Het bewijs van inschrijving wordt namens Burgemeester en Wethouders van Amsterdam (B&W) afgegeven.
 • Op dit bewijs van inschrijving staat onder andere vermeld welke vorm van ambulante handel u uitoefent.
 • Het bewijs is gedurende één kalenderjaar geldig en moet jaarlijks worden verlengd.
  Van de verlenging wordt u schriftelijk in kennis gesteld.
 • Het bewijs van inschrijving is persoonlijk. Het is derden niet toegestaan hiervan gebruik te maken.
 • Wanneer u in het bezit bent van een bewijs van inschrijving is het mogelijk dat uw echtgeno(o)t(e) of levenspartner een zogenaamde partnerkaart aanvraagt.


Wanneer u een bewijs van inschrijving heeft aangevraagd,  kunt u bij het stadsdeel waarin u wilt gaan werken de verdere vergunning aanvragen.

Hoe kunt u een bewijs van inschrijving aanvragen?

 • Voor het aanvragen van een bewijs van inschrijving moet u minimaal 18 jaar oud  zijn.
 • U moet persoonlijk langskomen bij de publieksbalie van de afdeling Marktzaken, waar de aanvraag in behandeling wordt genomen.
 • Nadat alle genoemde papieren / bewijzen aan de balie zijn getoond, wordt u ingeschreven. Hiervan krijgt u een overzicht. U ontvangt dan binnen enkele dagen een acceptgiro en als u heeft betaald krijgt u per omgaande het bewijs van inschrijving  (pasje) thuisgestuurd.
 • De voorwaarden voor het verkrijgen van een bewijs van inschrijving kunnen verschillen al naar gelang u als marktkoopman, staanplaatshouder of venter actief wilt zijn.


De partnerkaart
De partnerkaart wordt gebruikt wanneer de levenspartner samen, of in plaats van de vergunninghouder gebruik wil maken van de marktplaats of de staanplaats. Venters zijn uitgesloten van een partnerkaart. Hoe kunt u aan een partnerkaart komen?

 • Een partnerkaart moet persoonlijk door de partner worden afgehaald.
 • U moet een recent uittreksel uit het Bevolkingsregister (niet ouder dan 3 maanden)kunnen overleggen waaruit de huwelijkse staat, of minimaal twee jaar samenwonen op hetzelfde adres blijkt.
 • Ook moet u een geldig legitimatiebewijs en een recente pasfoto meenemen.
 • Voor de partnerkaart zijn leges verschuldigd.


Wat moet u meenemen?
Wat u mee moet nemen naar de balie van Marktzaken, hangt af van het soort vergunning dat u aan wilt vragen. U kunt een vergunning aanvragen al naar gelang u als marktkoopman, staanplaatshouder of venter actief wilt zijn.

 

Kosten vergunningen  (leges 2013)
Markt & Standplaatsvergunning € 97,00
Partnerkaart € 45,00
Jaarlijkse verlenging € 97,00
Vent vergunning
€ 142,00
Wijzigingen / Verlies € 24,50
Stageld verschillend per markt


Wilt u meer informatie?
Voor meer informatie over inschrijving kunt u contact opnemen met de afdeling Marktzaken,

 • het telefoonnummer is 020 552 4074 of 020 552 4070

Adres:

Amstel 1
Publieksbalie in Marktkantoor Waterlooplein.
(rechts van hoofdingang stadhuis)
Amsterdam (Centrum)
1011PN

Openingstijden

Marktzaken Inloop 
Op afspraak
Maandag 10.00-13.00 niet mogelijk
Dinsdag 10.00-13.00 niet mogelijk
Woensdag 10.00-13.00 niet mogelijk
Donderdag (let op: 's morgens gesloten) 13.00-16.00 niet mogelijk
Vrijdag 10.00-13.00 niet mogelijk


zie ook: verordening op de straathandel